Šeimos gydytojai

Šeimos gydytojai :
 • Diagnozuoja ir gydo dažniausiai pasitaikančias ir retesnes ligas. Klinikoje yra pakankamos diagnostinės galimybės, atliekami visi pagrindiniai diagnostiniai tyrimai.
 • Klikoje šeimos gydytojams talkina gydytojai specialistai, turintys specialių žinių ir įgūdžių retesnėms ar komplikuotoms ligoms diagnozuoti ar gydyti. Bendrosios praktikos gydytojai turi teisę konsultuotis ir su kitose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančiais specialistais, tokiu būdu mūsų klinikos pacientams prieinamios visos šiuolaikinės diagnostikos ir gydymo technologijos.
 • Atlieka nedarbingumo ekspertizę ir išduoda nedarbingumo pažymėjimus.
 • Pildo dokumentus į NDNT darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ar neįgalumo nustatymui.
 • Klinikoje dirba Gydytojų konsultacinė komisija (GKK), kuri šeimos gydytojo siuntimu konsultuoja dėl laikino nedarbingumo, darbingumo lygio nustatymui nukreipia į NDNT.
 • Vykdo vaikų profilaktinius patikrinimus ir išduoda pažymas.
 • Skiepija vaikus ir suaugusiuosius, išduoda skiepų pasus.
 • Išduoda pažymas:
  • ginklui įsigyti,
  • vairuotojams,
  • įsidarbinantiems,
  • dirbantiems kenksmingose sąlygose,
  • darbuotojams, kuriems reikalaujama periodiškai tikrintis sveikatą,
  • geležinkelio darbuotojams,
  • vykstantiems į užsienį,
  • kitas rekalingas pažymas.
 • Daro išrašus iš medicininių dokumentų.
About the Author
 • Vita longa logotipas
 • Direktorė: Edita Šiaudikytė
 • Pavaduotoja: Renata Čeidienė
 • Administratorė: Rita Baliukonienė
 • Buhalterė: Daiva Barilienė
 •   8 (37) 26 09 39
 •   8 (37) 26 09 39
 • info@seimosklinika.lt

Kontaktai Stulginskio skyrius

A.Stulginskio g. 67, Kaunas
8 (37) 26 09 29
8 (37) 33 79 07 
Darbo laikas: I - V 8:00-19:00 val

Kontaktai Raudondvario skyrius

Raudondvario pl. 164, Kaunas
8 (37) 33 78 70
Darbo laikas: I - V 8:00-19:00 val