MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
  Pradinis / INFORMACIJA PACIENTUI / Kainynas, tvarkos, taisyklės / MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

PATVIRTINTA

UAB „Vita longa“

direktoriaus 2016-07-29

  įsakymu Nr. V-32-16

 

Mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašas

 

 

UAB „Vita longa“ pacientams mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357.

Mokamos paslaugos teikiamos privalomu sveikatos draudimu nedraustiems pacientams (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas),  bei apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, kai pacientas pats pageidauja brangiau kainuojančių, papildomų paslaugų, arba jos įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą. Už mokamas paslaugas moka patys pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. 

Mokamų paslaugų teikimo pagrindas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams:

– jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, jis sumoka jų faktinių ir bazinių kainų skirtumą

– Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalis

– jei pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, jis sumoka šių paslaugų ar procedūrų kainą

– Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 6 dalies 3 punktas

– jei pacientas, neturėdamas šeimos gydytojo siuntimo, pageidauja gauti gydytojo specialisto konsultaciją

– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 6 dalies 2 punktas

– jei pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia gydytojas, dirbantis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, nesudariusioje sutarties su teritorine ligonių kasa

– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 6 dalies 4 punktas

– jei pacientas nenori registruotis į bendrąją eilę ir pageidauja gauti planines sveikatos priežiūros paslaugas skubos tvarka

– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 3 priedo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“ 6 punktas

– jei teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą

– Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“

 

 Mokamų paslaugų kainos patvirtintos UAB „Vita longa“ direktoriaus 2016-06-22 įsakymu Nr.V-26-16. Informacija pacientams apie mokamas paslaugas bei jų kainas teikiama registratūrose ir internetinėje svetainėje.

Pacientas, atvykęs į gydymo įstaigą  ir pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, registratūros darbuotojo (gydytojo, slaugytojo) pasirašytinai supažindinamas su mokamos paslaugos teikimo tvarka, apimtimi, kaina, su galimybe paslaugą gauti įstaigoje nemokamai (išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų paslaugų sąrašą patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357). Prieš teikiant pacientui brangiau kainuojančias paslaugas, jis supažindinamas su nemokamų paslaugų, ir brangiau kainuojančių paslaugų, procedūrų skirtumais (kaina, kiekis, pranašumas ir pan.). Jei konsultacijos metu gydytojas pacientui pasiūlo atlikti tyrimus, priklausančius mokamų tyrimų kategorijai arba pacientas savo iniciatyva pageidauja atlikti tyrimus, nesusijusius su kreipimosi į gydytoją priežastimi, gydytojas informuoja, kad šie tyrimai yra mokami, bei informuoja registratūrą apie norimus atlikti tyrimus, užpildydamas tyrimų lapelį su „M“ raide pažymėtais mokamais tyrimas.

Registratūros darbuotojas (gydytojas, slaugytojas) skirdamas mokamą paslaugą, pildo sutikimą (prašymą) dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo patvirtintą UAB „Vita longa“ patvirtintą  direktorės 2016-06-01 įsakymu Nr. V-18-16. Skiltyje "Paslauga" įrašoma teikiama paslauga (kelios paslaugos) pagal mokamų paslaugų kainyne esančią formuluotę (formuluotes). Paslaugos teikimo pagrindas-priežastis, dėl ko paslauga yra mokama gali būti nurodyta formuluotę trumpinant („paciento prašymu“, „be eilės paciento prašymu“, ir kt.). Sutikime (prašyme) nurodomas medicinos dokumento (ambulatorinės kortelės) numeris, paslaugos kaina, paslaugos teikimo data, paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris. Pacientas (paciento atstovas) patvirtina sutikimą mokėti už paslaugas savo parašu. Sutikimas pildomas 2 egzemplioriais, kurių vienas klijuojamas į ambulatorinę kortelę, kitas -  perduodamas į buhalteriją.

 

About the Author
  • Vita longa logotipas
  • Direktorė: Edita Šiaudikytė
  • Pavaduotoja: Renata Čeidienė
  • Administratorė: Rita Baliukonienė
  • Buhalterė: Daiva Barilienė
  •   8 (37) 26 09 39
  •   8 (37) 26 09 39
  • info@seimosklinika.lt

Kontaktai Stulginskio skyrius

A.Stulginskio g. 67, Kaunas
8 (37) 26 09 29
8 (37) 33 79 07 
Darbo laikas: I - V 8:00-19:00 val

Kontaktai Raudondvario skyrius

Raudondvario pl. 164, Kaunas
8 (37) 33 78 70
Darbo laikas: I - V 8:00-19:00 val